LABORATORIUM BADAWCZE BEZPIECZEŃSTWA MASZYN DO PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

.
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Oddział w Poznaniu
 

Przedmiot działności

 

Polityka jakości laboratorium

Powiększ zdjęcie

Przykładowy przedmiot badań: dojarnia

 

Laboratorium działa w strukturze Zakładu Pomiarów i Ergonomii IBMER w Poznaniu od 1985 roku. Pierwszą akredytację przez PCBC Laboratorium uzyskało w roku 1995. Aktualny certyfikat akredytacji PCA o numerze AB 116 jest ważny do 14 stycznia 2011 r. Korzystając z 50- letniego dorobku naszego Instytutu mamy świadomość, że tylko konsekwentne kształtowanie i utrwalanie wizerunku IBMER, a obecnie ITP, jako w pełni wiarygodnego partnera pozwoli nam utrzymać znaczącą pozycję na rynku.

Współpracę z Klientami traktujemy profesjonalnie, uznając potrzeby wzajemnych korzyści i poszanowania interesów stron.

 

Laboratorium Badawcze Bezpieczeństwa Maszyn do Produkcji Zwierzęcej:

Wychodząc z założenia, że poziom akredytacji, a także stopień zadowolenia naszych Klientów zależy od kwalifikacji i kompetencji pracowników - Laboratorium w Poznaniu realizuje powyższe cele poprzez:

Laboratorium wykonuje badania maszyn i urządzeń zarówno o niewielkich rozmiarach: np. podgrzewane poidła dla zwierząt, komory klujnikowe na 24 jaja, jak i o dużych gabarytach: mieszalnie pasz, dojarnie karuzelowe, klatkowe systemy utrzymania drobiu, silosy. Badania laboratoryjne są uzupełniane oceną bezpieczeństwa użytkowania urządzeń na obiektach, na terenie całego kraju

Powiększ zdjęcie

Przykładowy przedmiot badań: komin wyciągowy

 

Znak CE

Oferujemy pomoc w utworzeniu dokumentacji produkowanej lub sprowadzanej przez Państwa maszyny, wymaganej dla oznaczenia jej znakiem CE, łącznie z Deklaracją Zgodności.

Badania prowadzimy wg norm zharmonizowanych przywołanych odpowiednimi Dyrektywami:

oraz odpowiednimi rozporządzeniami.

Przeprowadzamy również analizę zagrożeń, jakie mogą wyniknąć w trakcie użytkowania maszyny.

Powiększ zdjęcie

Przykładowy przedmiot badań: mieszalnia pasz

 

Certyfikat akredytacji

 

Kontakt

LABORATORIUM BADAWCZE BEZPIECZEŃSTWA MASZYN DO PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, ODDZIAŁ W POZNANIU

ul. Biskupińska 67
60-463 Poznań

Kierownik Laboratorium
dr inż. Tomasz Kołodziejczyk
e-mail:

Kierownik techniczny:
dr Marek Doga
e-mail:

telefon
061 820 33 31
fax
061 820 83 81