Spis telefonów aktualny na dzień 7 lipca 2017 r

 

 

 

NUMERY TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH  ITP ODDZIAŁ POZNAŃ

 

 

 Nr Centrali telef. O/Poznań  61 820 33 31                                                     Centr. Falenty 22 628 37 63

 

 

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU  - dr inż.  Krystian  Butlewski  tel. wew. 222

 

 

 

Zakład Kształtowania Technologii i Emisji w Obiektach Fermowych  - ZKTE

 

 

Zakład Odnawialnych Źródeł Energii - ZOZE

 

 

Zakład Technik Przetwarzania Biomasy - ZTPB

 

 

Laboratorium Badawcze Technologii i Biosystemów Rolniczych - LBTBR

 

 

Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe -  JWTS

 

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy - DAGP

Zakład Doświadczalny - ZD

 

 

 

 

 

 

Jugowar J. Lech - Kier.

ZKTE

224

 

Myczko Renata - Kier.

LBTBR 

255

293

 

 

Bartkowiak Anna

 

227

 

Doga Marek

 

252

 

 

Chmielowski Adam

  

216

 

Graczyk-Pawlak Agnieszka

255

 

 

Gedymin Michał

 

207

 

Kołodziejczyk Tomasz

 

254

 

 

Marek Przemysław

216

 

Krych Marek

   

252

 

 

Mielcarek Paulina

 

282

 

Musiał Renata

 

252

 

 

Rakowski Andrzej

 

207

 

 

 

 

 

 

Rzeźnik Wojciech

  

282

 

Wawrzyniak Agnieszka - Kier.

JWTS

262

 

 

Sobczak Joanna

 

202

 

Pajzderski Piotr

 

262

 

 

Wiciak Danuta

 

211

 

 

 

 

 

 

Winnicki Stanisław

 

209

 

 

 

Laboratorium dojarkowe ZKTE

 

241

 

Białas Leszek - Kier.

DAGP   

229

 

 

 

 

 

 

 

Bagiński Zbigniew

 

 

 

 

Łaska-Zieja Barbara - Kier.

ZOZE

238

 

Dubas Teresa

 

215

 

 

Aleszczyk Łukasz- p.o. Kier.

 

237

 

Gorgoń Grzegorz

 

 

 

Karwacka Agnieszka

 

271

 

Janecka Teresa

  

208

 

 

Myczko Andrzej

 

292

 

Michalak Jolanta

 

228

 

 

Wałowski Grzegorz

 

237

 

Nowak Marek

 

 

 

 

Wrzesińska-Jędrusiak Edyta

 

271

 

Stawska Teresa

    

238

 

 

 

 

 

 

Szczygieł Władysław

 

 

 

 

 

Tomczak Piotr

 

 

 

 

Butlewski Krystian - Kier.

ZTPB

260

 

Zmyślona Bernadeta

Sekr.

4, 201

 

 

Golimowski Wojciech

 

205

 

 

Portiernia

 

244

 

 

Gracz Weronika

 

275

 

 

    

 

 

 

 

Marcinkowski Damian

 

275

 

Skrzypek Krystyna - Dyr.

ZD

232

 

 

Podleski Jacek

 

226

 

Białas Iwona

 

213

 

 

Sawiński Robert

 

245

 

Kołosowska Urszula

 

204

 

 

Waliński Maciej

 

226

 

 

 

 

 

 

Laboratorium Biopaliw ZTPB

 

230

 

Zerbin Maria - Bibl.

    

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c