Struktura organizacyjna IBMER

Oddział Poznań

 

Dyrekcja

 

Dyrektor IBMER

Doc. dr hab. inż. Andrzej Myczko

Z-ca Dyrektora d/s Naukowych

Kierownik IBMER Oddział Poznań

Doc. dr hab. J.Lech Jugowar

Z-ca  d/s Ekonomiczno – Organizacyjnych OP

Dr inż. Andrzej Fopp

 

Komórki działalności podstawowej

 

Zakład Mechanizacji Produkcji w Budynkach Inwentarskich (ZMB)

Kierownik – dr inż. Stefan Pawlak

Zakład Technologiczny (ZT)

Kierownik - doc. dr hab. inż. Joanna Sobczak

Zakład Pomiarów i Ergonomii (ZPE)

Kierownik – dr inż. Tomasz Kołodziejczyk

Zakład Informacji Naukowo - Technicznej  i Promocji (ZPI)

Kierownik - mgr inż. Jerzy Karłowski

Samodzielna Pracownia Mechatroniki (SPM)

Kierownik - dr inż. Zbigniew Domagalski

 

Jednostka organizacyjna związana z nauką

 

Zakład Doświadczalny (gospodarstwo rolne)

 

Pion administracyjno - ekonomiczny

 

Dział Zarządzania i Księgowości, Z-ca Gł. Księgowego IBMER - Wanda Stroińska

Dział Techniczny, Leszek Białas

Dział Gospodarczy, Jacek Cybichowski

 

 

 

 

Instytut Budownictwa Mechanizacji
i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie

http://www.ibmer.waw.pl

(c) IBMER Oddział Poznań 2002

Ostatnia aktualizacja:1 maja  2007