INSTYTUT BUDOWNICTWA MECHANIZACJI I ELEKTRYFIKACJI ROLNICTWA W WARSZAWIE 
ODDZIAŁ W POZNANIU

 

 

 

 

 

 

INSTITUTE FOR BUILDINGS MECHANIZATION AND ELECTRIFICATION OF AGRICULTURE  IN WARSAW
POZNAŃ BRANCH

 

 

 

 

 

 

 

Sieć naukowa

 

 

 

AGRORISKS

 

 

 

Eliminowanie rolniczych zagrożeń zdrowia i środowiska

 

 

 

 

 

 

 

Network of Excellence

 

 

 

AGRORISKS

 

 

 

Eliminating Agricultural Risks to Health and Environment

 

 

 

 

 

 

Polska Wersja

 

English Version