AGRORISKS

Network
of Excellence

 

Cel

 

 

Naukowa Sieć:

„Eliminowanie rolniczych zagrożeń zdrowia
i środowiska

organizowana jest przez:

Instytut Budownictwa Mechanizacji
i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER)
w Warszawie

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Zasady

 

 

Program

 

 

Priorytety

 

 

Schemat organizacyjny

 

 

Schemat działania

 

 

Rada

 

 

Koordynatorzy

 

 

Partnerzy zagraniczni

 

Naczelny koordynator

prof.dr hab. Aleksandr Szeptycki

IBMER Warszawa

e-mail : alszept@ibmer.waw.pl

Tel. (+48 22) 84 93 231

fax: (+48 22) 84 91 737

Krajowy koordynator

doc.dr hab. Andrzej Myczko

IBMER Oddział Poznań

e-mail : amyczko@man.poznan.pl

Tel. (+48 61) 820 33 31

fax: (+48 61) 820 83 81

 

Konferencje

 

 

Publikacje członków Sieci

 

 

LINKI

 

ë Strona główna

 

 

 

 

(c) IBMER Oddział Poznań 2005