Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że dnia 6 sierpnia 2010 roku w wieku 81 lat zmarł


doc. dr Stanisław Przygórzewski

 

były długoletni Kierownik Oddziału w Poznaniu
Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
(obecnie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego)

 

 

Pogrzeb odbył się w dniu 10 sierpnia br. o godz. 1200 na cmentarzu parafialnym
w Puszczykowie