Na stronie tej  były archiwizowane najistotniejsze informacje pojawiające się w kategorii „Nowości !”

począwszy od II połowy 2004 roku.

 

Archiwum Oddziału Poznań IBMER (od sierpnia 2004)

 

·                        HUNGARY AGRORISKS Meeting,18-19 October 2004 Godollo, Hungary - sierpień 2004

·                        POLAGRA 2004, 7-9 października. Wioska proekologiczna IBMER Poznań  październik 2004

·                        Polagra 2004 – „Wioska proekologiczna” informacje po targach – październik 2004

·                        Szkolenia oferowane w IBMER Oddział Poznań w 2004 rokustyczeń 2005

·                        Nowy Dyrektor Naczelny IBMERwrzesień 2005

·                        POLAGRA 2005 – Ekspozycja  ”Proekologiczne systemy technologiczne dla każdego gospodarstwa” - październik 2005

·                        Forum dla promocji Pakietu Edukacyjnego dla młodych rolników z krajów nowo przyjętych do UE YOUTH FARM – 7 grudnia 2005grudzień 2005

·                        Konferencja w MRiRW „Polskie technologie dla sanitacji i dezodoryzacji ferm i obiektów produkcji zwierzęcej” -  21 września 2006

·                        Po konferencji w MRiRW -  21.09.2006

·                        XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA - Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE.   26-27 września 2006

·                        Obchody 50-lecia Oddziału IBMER w Poznaniu i 60-lecia IBMER   grudzień 2008  

·                        Wielozadaniowy pojazd rolniczy RAMseS zasilany energią słoneczną na Targach AGROTECH w Kielcach 2009

·                        Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk rolniczych dr hab. Jerzemu Lechowi Jugowarowi. Akt nadania tytułu przez i list gratulacyjny

·                        Struktura organizacyjna IBMER Oddział Poznań w latach poprzedzających połączenie IBMER z IMUZ w ITP

 

Archiwum Oddziału Poznań Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego (od 1 stycznia 2010)

 

·                 Informacja o połączeniu IBMER-IMUZ na stronie internetowej Oddziału – stan do 31 grudnia 2010

·                 ITP na Międzynarodowych Targach Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA 2010 PREMIERY

·                 Instytut na targach AGROTECH w Kielcach,  12-14 marzec 2010

·                 Zmarł były długoletni kierownik Oddziału w Poznaniu – doc. dr Stanisław Przygórzewski   -  6 sierpnia 2010

·                  Promocja doktorska Pana Wojciecha Golimowskiego – pracownika Oddziału Poznań - 11 październik 2010

·                 Kolokwium habilitacyjne dr Roberta Szulca przed RN ITP  - 8 marzec 2011

·                 Wręczenie dyplomu doktora habilitowanego panu Robertowi Szulcowi – pracownikowi Oddziału Poznań ITP podczas obrad Rady Naukowej ITP -  8 czerwiec 2011

·                 Zakończyliśmy termomodernizację budynków Oddziału. Będziemy ogrzewać budynek naukowy  ciepłem geotermalnym  -31 lipiec  2011

·                 Odbyło się  Sympozjum pt: ”Rosliny w eliminowaniu zanieczyszczeń środowiska naturalnego”      -8 września 2011

·                 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał postanowienie o nadaniu tytułu profesora nauk rolniczych dr hab. inż. Joannie Sobczak -3 października 2011

·                 Zawarcie umowy na realizację przez Instytut programu wieloletniego na lata 2011-2015 ustanowionego Uchwałą RM Nr 202/2011 z dnia 14 października 2011 r. Oddział w Poznaniu będzie realizował 5 działań.23 listopad 2011

·                 27 czerwca 2012 r nastąpiło uroczyste uruchomienie biogazowni kontenerowej na terenie siedziby Oddziału Poznań, przy ul. Biskupińskiej 67….serwis fotograficzny >>>

·                 24 wrzesień 2012 - promocja doktorska Renaty Golimowskiej – pracownika Oddziału Poznań ITP   ....serwis fotograficzny>>>>

·                 12 grudzień 2012 - promocja doktorska Wojciecha Rzeźnika – pracownika Oddziału Poznań ITP   ....serwis fotograficzny>>>>

·                 Marzec 2013 – w Oddziale powstała Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe JWTS działająca w systemie ETV (Environment Technology Verification) ”     więcej >>>

·                 6 maj 2013 -  Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe JWTS uzyskała certyfikat akredytacji nr AK 019 wydany przez PCA       więcej >>>

·                 26 wrzesień 2013 -  promocja doktorska Jakuba Lenarczyka – pracownika Oddziału Poznań ITP   ....serwis fotograficzny>>>>

·                 29 maja 2014  - Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała pracownikowi Oddziału w Poznaniu -  dr inż. Annie Bartkowiak stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności mechanizacja produkcji zwierzęcej.

·                 3 lipca 2014 - Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała pracownikowi Oddziału w Poznaniu - dr inż. Ryszardowi Koniecznemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności odnawialne źródła energii

·                 16 października 2014   Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała pracownikowi Oddziału w Poznaniu dr inż. Wojciechowi Golimowskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności odnawialne źródła energii

·                 16 października 2014.  14 października 2014 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Myczko. Tytuł rozprawy doktorskiej "Wpływ wybranych parametrów technicznych i technologicznych instalacji do odzysku ciepła z gnojowicy świń na efekty energetyczne i minimalizowanie emisji gazów", promotor - prof. dr hab. J.Lech Jugowar. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 16 października 2014 roku nadała pracownikowi Oddziału w Poznaniu - mgr Renacie Myczko stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności inżynieria produkcji zwierzęcej.

·                 4 listopada 2014. Pierwsze technologia w Europie zweryfikowana w ramach Pilotażowego programu weryfikacji technologii środowiskowych Unii Europejskiej (ETV)  przez Jednostkę Weryfikującą Technologie Środowiskowe ITP w Poznaniu. Oficjalny numer pierwszego Świadectwa Weryfikacji to VN20140001.

·                 1 marca 2015.  Dyrektor Instytutu powołał w Oddziale Zakład Technik Przetwarzania Biomasy i powierzył kierowanie  zakładem dr hab. inż. Wojciechowi Golimowskiemu, prof. ITP. 

·                 16 kwietnia 2015. Ślubowanie i wręczenie dyplomu doktora nauk rolniczych p. Przemysławowi Markowi, pracownikowi Oddziału w Poznaniu, podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu ,    serwis fotograficzny>>>

·                 30 czerwca 2015    Dr hab. Piotr Pasyniuk został powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na funkcję DYREKTORA Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego …..więcej>>>