Obchody 50-lecia Oddziału w Poznaniu i 60-lecia IBMER

 

W dniu 3 grudnia 2008 odbyła się w Poznaniu uroczystość z okazji podwójnego jubileuszu – 50-lecia Oddziału w Poznaniu i 60-lecia IBMER, pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 

W trakcie obchodów Oddział w Poznaniu został wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego za całokształt osiągnięć w zakresie realizowanych prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych na rzecz wielkopolskiego rolnictwa, a także za podjęte działania w dziedzinie wykorzystania energii odnawialnej.

 

Indywidualne wyróżnienia Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego otrzymali: J.Lech Jugowar, Jerzy Karłowski i Joanna Sobczak. Odznaki Honorowe Zasłużony dla Rolnictwa, przyznane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, otrzymali: Jerzy Karłowski i Tomasz Kołodziejczyk, a grupa pracowników i emerytów Oddziału- medale pamiątkowe 60-lecia Instytutu.

 

Podczas uroczystości członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – pan Arkadiusz Błochowiak mówił o roli Oddziału w rozwoju rolnictwa w Wielkopolsce. Dyrektor IBMER prof. Andrzej Myczko przedstawił wpływ IBMER na innowacyjność techniki rolniczej, historię Oddziału opowiedziała doc. Joanna Sobczak- autorka książki pt: „Poznański IBMER-50 lat historii”, a dzień dzisiejszy Oddziału przybliżył jego kierownik - doc. J.Lech Jugowar.

 

W trakcie uroczystości głos zabierali:

- dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – doc.dr hab. Marek Mrówczyński, 

- dyrektor Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych – dr inż. Tadeusz Pawłowski,

- w imieniu prof. dr Ryszarda Kozłowskiego - dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych – p. Stanisław Kamiński,

- kierownik Oddziału Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Poznaniu – prof.dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda,

- dyrektor Instytutu Obróbki Plastycznej – dr inż. Hanna Wiśniewska-Weinert, 

- dyrektor Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof.dr hab. inż. Adam Krysztofiak

- dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego p. Marek Lorych,

- dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu – p. Edward Matuszak.

 

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Folklorystycznego „Łaniki”.  Na zakończenie miało miejsce spotkanie towarzyskie połączone z poczęstunkiem.

 

W dniu 2 grudnia, z inicjatywy pracowników, odsłonięto na terenie siedziby Oddziału kamień pamiątkowy 50 – lecia, przetransportowany tu z własnego pola Instytutu.