Konferencje, Sympozja i Seminaria 
w ITP Oddział w Poznaniu

sala konferencyjna w budynku „gorzelnia”

 

Data

 

tematyka

komunikaty

8 wrzesień 2011

SYMPOZJUM NAUKOWE
nt.: „ROŚLINY W ELIMINOWANIU ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO”

 

ZAPROSZENIE

KARTA ZGŁOSZENIA

PROGRAM SYMPOZJUM

Dokumentacja fotograficzna

1
kwiecień 2012

godz.

10.00-17.00

Warsztaty szkoleniowe

wykonawców PW dz.2.1 Monitoring efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego

 

 

Organizator:
dr Hubert Piórkowski

Zakład Ochrony Przyrody   i Krajobrazu Wiejskiego
FALENTY

 

23-24
kwiecień 2012

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

wykonawców projektu
”BIOCLUS”

(język konferencji: angielski)

 

PROGRAM