Konferencja

„Polskie technologie dla sanitacji i dezodoryzacji ferm
i obiektów produkcji zwierzęcej”,

czwartek, 21 września 2006, godz 1100

 

Kopia informacji zamieszczonej na stronie internetowej MRiRW po konferencji

 

21 września 2006
Wicepremier Andrzej Lepper na konferencji IBMER-u

 

 

 

 

 

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Andrzej Lepper spotkał się dzisiaj z uczestnikami konferencji nt. „Polskie technologie dla sanitacji i dezodoryzacji ferm i obiektów produkcji zwierzęcej”, którą zorganizował Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.

Zwracając się do zebranych szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na sukcesy branży mięsnej w sprzedaży wyrobów na wspólnotowym rynku. Podkreślił przy tym znaczenie charakteru zachowanego typu rolnictwa dzięki czemu surowiec jest bardzo dobrej jakości i odpowiada temu, co jest poszukiwane przez konsumentów w całej Unii Europejskiej i nie tylko.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Andrzej Lepper zwrócił także uwagę na zagrożenia jakim są wielkoprzemysłowe fermy tuczu trzody chlewnej. W tym kontekście uwypuklił rolę oraz znaczenie osiągnięć nauki i techniki rolniczej we właściwym doborze budynków produkcyjnych i ich wyposażeniu tak, aby nie tylko sprzyjały opłacalności produkcji, ale były także przyjazne dla otaczającego środowiska. Szef resortu rolnictwa położył nacisk na ścisłą współpracę pomiędzy środowiskiem nauki i techniki, a środowiskiem praktyków, bowiem dopiero wówczas mogą być wypracowane najlepsze rozwiązania.

 

 

-------------

 

Serwis fotograficzny

Kliknij, aby powiększyć