Konferencja

pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

„Polskie technologie dla sanitacji i dezodoryzacji ferm
i obiektów produkcji zwierzęcej”,

 

czwartek, 21 września 2006, godz 1100

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, ul. Wspólna 30

sala konferencyjna „Wzorcownia

 

Organizatorzy Konferencji:

 1. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Oddział w Poznaniu,
  ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań
 2. Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

 

Współorganizatorzy Konferencji

 1. Multichem EKO S.C., 74-200 Pyrzyce, ul. Zabytkowa 30
 2. Paszo-Vikt, 62-001 Chludowo, ul. Poznańska 19

 

Komitet Naukowy Konferencji:

 1. doc. dr hab. inż. Andrzej Myczko – Przewodniczący Komitetu, Dyrektor IBMER
 2. doc. dr hab. J.Lech Jugowar, Z-ca Dyrektora IBMER
 3. prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk, Sekretarz Naukowy IBMER

 

Program Konferencji:

 

1100 – 1110         Otwarcie Konferencji

Andrzej Lepper - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Andrzej Myczko – Dyrektor IBMER

 

1110 – 1140         mgr inż. Stanisław ROGUT – Multichem EKO
Technologia FuelCal jako polskie modelowe rozwiązanie problemu uciążliwości  ferm świń i drobiu

 

1140 – 1200         Dyskusja i zapytania
MODERATOR: doc.dr hab. inż. Andrzej Myczko

 

1200 – 1215         mgr Renata MYCZKO – IBMER O/Poznań
Stosowanie nanokatalizy do sanitacji i dezodoryzacji ferm i ich otoczenia
MODERATOR: doc.dr hab.J.Lech Jugowar

 

1215 – 1230         mgr inż. Tadeusz DOMASIEWICZ – IBMER Warszawa
Technologie produkcji biogazu i kompostowania odchodów  dla polskich ferm towarowych
MODERATOR: prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk

 

1230 – 1245         mgr inż. Jerzy KARŁOWSKI – IBMER O/Poznań
Gospodarowanie zasobami energii niekonwencjonalnej w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą
MODERATOR: doc.dr hab.J.Lech Jugowar

 

1245 – 1300         inż. Kazimierz SAKWA – Paszo-Vikt,
doc. dr hab. inż. Andrzej Myczko
– IBMER
System dokładnego mieszania zróżnicowanych  mechanicznie i ilościowo komponentów paszowych
MODERATOR: doc.dr hab. inż. Andrzej Myczko