http://ec.europa.eu/wel/template-2012/images/logo/logo_pl.gif

http://ecojobs.cz/wp-content/uploads/2012/10/MinisterstwoSrodowiskaPolska.jpg

 

 

 

Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe – JWTS

Głównym celem JWTS jest prowadzenie działalności kontrolnej polegającej na ocenie innowacyjnych technologii środowiskowych, które mogą się przyczynić do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz wysokiego poziomu ochrony środowiska w obszarach technologicznych:

        materiały, odpady i zasoby (produkty wykonane z biomasy),

        technologie energetyczne (produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii np. z biomasy).

Zasady działania jednostki JWTS oparte są o normę PN-EN ISO/IEC 17020:2006 oraz  szczegółowo opisane w Procedurach i w Księdze Jakości.

 

Zakres prac:

        badania zgłoszonych technologii z zakresu ww. obszarów pod kątem innowacyjności i ochrony środowiska oraz efektywnego obniżania nakładów energetycznych w szczególności w działalności rolniczej (po pozytywnym stwierdzeniu kwalifikowalności technologii do weryfikacji, wnioskodawca (autor/właściciel ocenianej technologii – klient JWTS) dostarcza wszystkie istotne informacje, w tym dostępne wyniki badań oraz wstępną deklarację sprawności),

        sprawdzanie deklaracji, określenie parametrów weryfikacyjnych, ocena udostępnionych danych, decyzja o konieczności wykonania dodatkowych badań zleconych przez wnioskodawcę,

        końcowe sprawdzenie danych oraz gromadzenie dokumentacji procedur weryfikacyjnych badanych technologii,

        wybór jednostek badawczych i/lub laboratoriów analitycznych do przeprowadzenia badań określonych parametrów  zgłoszonych technologii,

        sporządzenie końcowego raportu z procesu weryfikacji badanych technologii na podstawie wykonanych badań,

        wydanie stosownego poświadczania o przeprowadzonej weryfikacji badanej technologii dla autora/właściciela zgłaszanej do oceny technologii,

        rejestracja Świadectwa Weryfikacji i jego opublikowanie na stronie internetowej Komisji Europejskiej  i Ministerstwa Środowiska RP.  

 

Zobacz:

A     Oficjalna informacja nt. akredytacji na stronie PCA

A     Informacja o JWTS na stronie Ministerstwa Środowiska

A     Więcej na temat ETV na stronach Ministerstwa Środowiska

A     Więcej na temat ETV na stronach Komisji Europejskiej