Opis: C:\Users\Laska\Desktop\P5280057-35.jpg

 

Zakład Odnawialnych Źródeł Energii 
(ZOZE)

 

 

 

 

 

 

 

  Zakład prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną, wynalazczą i monitoringową w zakresie agroenergetyki, z uwzględnieniem bioenergetyki i innych odnawialnych źródeł energii.

 

Zakład realizuje usługi w zakresie: 

§         projektowania instalacji z pompą ciepła w budynkach inwentarskich i domowych (m.in. odzysk ciepła ze ściółki),

§         projektowania i doradztwa instalacji systemów odzysku ciepła z wody myjącej instalację udojową.

 

 

Pracownicy:

 

       dr Barbara Łaska

       mgr inż. Monika Fedko

       mgr inż. Łukasz Aleszczyk

       mgr inż. Agnieszka Karwacka

       mgr inż. Edyta Wrzesińska- Jędrusiak

 

 

(c) ITP Oddział Poznań 2010

aktualizacja: 1 październik  2015