Zakład Kształtowania Technologii
i Emisji w Obiektach Fermowych (ZKTE)

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. J.Lech Jugowar

 

 

 

 

 

Zakład prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną, wynalazczą i monitoringową w zakresie:

-          doskonalenia konstrukcji budynków inwentarskich i organizacji produkcji zwierzęcej w aspekcie ochrony powietrza,

-          metod ograniczania szkodliwych emisji gazów, odorów i pyłów z obiektów fermowych,

-          projektowania urządzeń technicznych dla hodowli zwierząt.

 

Kierunki badań:

-          doskonalenie podstaw kształtowania warunków środowiskowych i czynników technologicznych w zróżnicowanych systemach utrzymania zwierząt

-           doskonalenie rozwiązań ograniczających emisję gazów, odorów i pyłów
z obiektów fermowych.

 

Pracownicy:

 

       dr hab. inż. Anna Bartkowiak

       dr inż. Adam Chmielewski

       dr inż. Michał Gedymin

       dr inż. Przemysław Marek

       dr inż. Paulina Mielcarek

       mgr inż. Andrzej Rakowski

       dr inż. Wojciech Rzeźnik

       prof. dr hab. inż. Joanna Sobczak

       Danuta Wiciak

       prof. dr hab. inż. Stanisław Winnicki

 

 

(c) ITP Oddział Poznań 2017