Struktura organizacyjna ITP

 

 

Kierownik Oddziału:

 

 

dr inż. Krystian Butlewski

 

 

Zakłady Naukowe w Oddziale

 

 

Zakład Kształtowania Technologii i Emisji w Obiektach Fermowych (ZKTE)

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. J.Lech Jugowar

 

 

Zakład Odnawialnych ¬ródeł Energii  ZOZE

Kierownik Zakładu: dr inż. Barbara Łaska

 

 

Zakład Technik Przetwarzania Biomasy

p.o. Kierownik Zakładu: dr inż. Krystian Butlewski

 

 

Laboratorium Badawcze Technologii i Biosystemów Rolniczych LBTBR

Kierownik Zakładu: dr Renata Myczko

 

 

Dział Administracyjno – Gospodarczy

Kierownik Działu:  Leszek Białas

 

(c) ITP Oddział Poznań 2017