Laboratorium Badawcze Technologii
i Biosystemów Rolniczych LBTBR

Kierownik: dr Renata Myczko

 

 

 

 

Akredytacja PCA – certyfikat akredytacji nr AB 116

Zakres prac:

            badania bezpieczeństwa użytkowania maszyn stosowanych w rolnictwie, urządzeń do produkcji zwierzęcej i urządzeń przemysłu rolno-spożywczego według metod określonych w normach i innych dokumentach normatywnych, stanowiących podstawę badań, zlecane przez podmioty gospodarcze w ramach posiadanej akredytacji, w sposób opisany w obowiązującej dokumentacji systemu zapewnienia jakości,

            konstruowanie, modernizacja i utrzymanie sprawności technicznej sprzętu badawczego (wzorcowania i sprawdzenia),

            wdrażanie wyników badań, wykonywanych przez LBMPZ do stosowania przez producentów, dostawców i użytkowników maszyn i urządzeń technicznych w zakresie dyrektyw nowego podejścia,

            pomiary akustyczne na stanowisku pracy oraz mocy akustycznej maszyn,

            pomiary odorów wg obowiązujących norm,

            badania substratów do produkcji biogazu.

 

 

 

 

Pracownicy:

 

       dr inż. Tomasz Kołodziejczyk

       dr Doga Marek

       mgr inż. Graczyk-Pawlak Agnieszka

       Krych Marek

       Musiał Renata

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także  informację o Laboratorium
na stronie internetowej centrali ITP w Falentach
(kliknij)

 

 

(c) ITP Oddział Poznań 2010

aktualizacja: 2016

6