Sieci Naukowe

________________

 

 AGRORISKS

   

____________

AGROGAS

 

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

ODDZIAŁ W POZNANIU

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

Z dniem 1 stycznia 2010 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2009 roku w sprawie połączenia
Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
oraz
Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych
(Dz. U. Nr 163, poz.1300) został utworzony

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy (ITP)
z siedzibą w Falentach k. Warszawy.

Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.
ITP przejmuje zobowiązania i należności łączonych instytutów.

W wyniku postępowania konkursowego, na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
od dnia 1 lipca 2010 roku, Dyrektorem Instytutu jest 
prof. dr hab. inż. Edmund KACA

 

 

 

 

 

Podstawowe informacje

adres:

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty, Aleja Hrabska 3
05-090 Raszyn

telefon:

+48 (22) 720 05 31

fax:

+48 (22) 628 37 63

KRS:

0000346302

REGON:

142173348

NIP:

534 24 37 004

Website:

http://www.itep.edu.pl

 

 

 

Struktura

 

 

 

 

Zadania

 

Certyfikaty

 

 

 

Noty biograficzne

 

 

 

Baza publikacji

 

 

 

Projekty UE

 

 

 

Laboratorium badawcze

 

 

 

Atestacja
dojarek

 

 

 

Szkolenia

 

 

 

Baza badawcza-fotografie

 

 

 

Historia Oddziału

 

 

 

Przetargi

 

 

 

Linki

 

 

 

Archiwum

 

     Projekty badawcze

 

 

 

 

 

(c) IBMER Oddział Poznań 2002

© ITP Oddział Poznań 2010

aktualizacja: 20 grudzień 2010