Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

 

Tytuł projektu:

Termomodernizacja budynków naukowo-laboratoryjnych Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego w Falentach, Oddział w Poznaniu

:

Całkowita wartość
inwestycji

1 209 728,73 

 

Kwota dofinansowania
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego:

707 370,35    

 

Cel projektu:

Termomodernizacja budynków naukowo-laboratoryjnych wraz z modernizacją sieci c.o.  Zastosowanie energii geotermalnej z odwiertów pionowych do celów grzewczych.

 

Numer projektu:

UDA-RPWP.03.02.02-30-001/10-00

 

Data podpisania
umowy:

17.09.2010

 

Koordynator projektu:

prof. dr hab. J. Lech Jugowar

 

Inwestor:

Instytut Technologiczno- Przyrodniczy w Falentach Oddział w Poznaniu

 

Partner:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

www.wfosgw.poznan.pl

 

Wykonawca:

EkoCiepło Group,  Przylep k/Zielonej Góry

www.ekocieplo.com.pl

    Ý

Kontakt:

mgr.inż. Maciej Waliński
m.walinski@itep.edu.pl

Strona główna

 

 

 

Dokumentacja fotograficzna:      

    rezultat końcowy

    przebieg prac