Renewable Energy Agricultural Multipurpose
System for Farmers

(Wielozadaniowy system rolniczy zasilany energią odnawialną)

 

Akronim:

Program Ramowy:

Priorytet:

RAMseS

6

B 1.5,  Renewable energies for Mediterranean specific needs

 

Typ projektu:

Numer Kontraktu:

Data rozpoczęcia:

Czas trwania:

Koordynator projektu:

STREP

032447

01 października 2006 r.

36 miesięcy

Dr Toufic El Asmar, Włochy

 

Partner wiodący:

Universita degli Studi di Firence – Dipartamento di Economia Agraria e delle Risorse Territoriali, DEART, Florencja, Włochy

 

Liczba partnerów:

Kraje uczestniczące:

11

Włochy, Wielka Brytania (Irlandia Północna), Hiszpania, Polska, Liban, Jordania, Maroko,

 

Łączna liczba osobomiesięcy:

Planowana  liczba osobomiesięcy dla IBMER:

409

42      [udział 10% w nakładach pracy]

 

Zadanie IBMER:

Wykonanie i badania techniczne laboratoryjne prototypu wielozadaniowego pojazdu rolniczego

 

Kierownik zespołu polskiego:

doc. dr hab. inż. Andrzej Myczko, dyr. IBMER

 

Kontakt i koordynacja zespołu polskiego:

mgr inż. Jerzy Karłowski, IBMER O/Poznań

 

Link do strony internetowej projektu:

http://www.ec-ramses.org

http://82.110.105.88/ec-ramses.org

 

 

---------------------------------------------------------------------

Zobacz pojazd w trakcie budowy na You Tube (październik 2008)

http://www.youtube.com/watch?v=-S-setNxNGA

 

 

 

(c) IBMER Oddział Poznań, 2007