Biosire

(Tworzenie Zrównoważonego Transportu w Regionach Turystycznych)

 

Akronim:

BIOSIRE

 

Program Ramowy:

Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)

 

Program operacyjny:

Inteligentna Energia – Program dla Europy (IEE)

 

Numer Kontraktu:

IEE/07/741/SI2.500395 - BIOSIRE

 

Data rozpoczęcia:

01 września 2008 r.

 

Czas trwania:

36 miesięcy

 

Koordynator projektu:

Maarten van Bemmelen, CINESI Transport Consultancy

 

Partner wiodący:

CINESI Transport Consultancy, Hiszpania

 

Liczba partnerów:

12

 

Kraje uczestniczące:

Hiszpania, Grecja, Austria, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niemcy, Chorwacja, Polska

 

Zadania IBMER:

koordynacja lokalnych działań, transfer doświadczeń z projektu BIOSIRE, zakończony inicjowaniem wdrożeń w regionach turystycznych Polski

 

Kierownik zespołu polskiego:

dr inż. Stefan Pawlak, IBMER O/Poznań

stpawlak@man.poznan.pl  

 

 

Linki do strony internetowej projektu:

 http://www.biosire.eu/