Bio fuels in Motion

 

(Działania mające na celu zwiększenie udziału biopaliw w rynku)

 

Akronim:

BioMotion

 

Program Ramowy:

Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)

 

Program operacyjny:

Inteligentna energia – program dla Europy

 

Numer Kontraktu:

EIE/07/121/SI12.467615- BioMotion

 

Data rozpoczęcia:

01 września 2007 r.

 

Czas trwania:

32 miesiące

 

Koordynator projektu:

3N Kompetenzzentrum
Dr. Marie-Luise Rottmann-Meyer, Werlte, Niemcy

 

Partner wiodący:

3N Kompetenzzentrum

 

Liczba partnerów:

8

 

Kraje uczestniczące:

Niemcy, Francja, Holandia, Rumunia, Węgry, Polska

 

Zadanie IBMER:

Zwiększenie zużycia i szeroka akceptacja biopaliw w społeczeństwie poprzez transfer wiedzy, strategie informacji, motywacji i przetwarzania biopaliw, tworzenie klastrów oraz wspieranie regionalnych strategii wdrożeniowych.

 

Kierownik zespołu polskiego:

prof. dr hab. J.Lech Jugowar, Kierownik Oddziału w Poznaniu ITP

 

Kontakt:

mgr Anna Poklewska-Koziełł, ITP Oddział Poznań

a.poklewska@itep.edu.pl  

 

 

Linki do strony internetowej projektu:

 międzynarodowej   http://www.biomotion-project.eu/

 polskiej  www.biomotion.edu.pl   

 

 

BioMotion Tour !!!

 

 

http://www.BioMotion-Tour.eu