Wioska ekologiczna na POLAGRZE

 

Współczesne targi nie są i nie mogą być tylko statyczną prezentacją eksponatów, ale muszą zaoferować dziś zwiedzającym znacznie bogatszy program, zawierający propozycje zróżnicowanych przedsięwzięć, takich jak demonstrowanie na żywo i na filmach pracujących urządzeń i sprzętu,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wykłady specjalistyczne, seminaria dyskusyjne czy indywidualne porady i konsultacje.

Naukowa Sieć AGRORISK - zajmująca się pracami związanymi z eliminowaniem rolniczych zagrożeń - koordynowana przez Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Oddział w Poznaniu, przygotowała na minionej POLAGRZE ekspozycję o szerokim zakresie, mieszczącą różne rozwiązanie techniczne i technologiczne własne oraz kilkunastu różnych firm, ujęte w ramy tzw. „Wioski ekologicznej”.

 

 

 

 

> więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona

główna