Projekt  “Youth Farm”

zrealizowany przez międzynarodowy zespół
w ramach projektu UE Leonardo da Vinci
.

Pakiet edukacyjny dla młodych rolników

w krajach nowo przyjętych do Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

 

Cel

 

IBMER Oddział w Poznaniu uczestniczył w unijnym projekcie w ramach programu Leonardo da Vinci, którego celem było opracowanie pakietu edukacyjnego adresowanego do młodych rolników w krajach nowo przyjętych do UE.

Pakiet ten, w zamierzeniach międzynarodowego zespołu realizatorów projektu, powinien dostarczyć niezbędnej wiedzy i informacji w dziedzinach, które pomimo iż mają ważne znaczenie dla rozwoju rolnictwa, nie było dotychczas tak całościowo potraktowane.

Opracowanie materiałów szkoleniowych poprzedzone zostało badaniami ankietowymi przeprowadzonymi w Polsce, Czechach, Słowenii i na Cyprze, a główny ciężar doboru treści spoczywał na specjalistach z Wielkiej Brytanii, Włoch, Grecji.

Po przetłumaczeniu materiałów na języki państw uczestniczących w projekcie wprowadzono uzupełnienia wynikające ze specyfiki poszczególnych krajów.

Następnie w krajach nowo przyjętych do UE przeprowadzono szkolenia pilotowe, które w praktyce, na podstawie ankiet, pozwoliły ocenić zarówno trafność doboru tematów, strukturę materiału w ramach poszczególnych tematów i zastosowane metody jego prezentacji.

 

(c) IBMER Oddział Poznań 2005

 

 

Wykonawcy

 

 

 

PAKIET EDUKACYJNY

 

 

 

FORUM promocyjne

 

 

 

Download

 

 

 

ë