Cel

 

Forum dla promocji

Pakietu Edukacyjnego dla młodych rolników z krajów nowo przyjętych do UE  -  YOUTH FARM

opracowanego i zweryfikowanego przez międzynarodowy zespół w ramach projektu UE Leonardo da Vinci,

w Polsce
przez Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Oddział w Poznaniu

Pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Środa, 7 grudnia 2005, godz.1000

sala konferencyjna Instytutu Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
Oddział w Poznaniu, ul. Biskupińska  67

 

Przebieg spotkania

 

10:00 – 10:05      Otwarcie Forum
Z-ca Dyrektora IBMER ds. Naukowych – doc. dr hab. J.Lech Jugowar

10:05 – 10:30      Wystąpienia

Przedstawiciela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -
dr Eugeniusza Chyłka – Naczelnika Wydziału Nauki w Departamencie Infrastruktury Wsi i Komunikacji Społecznej

Kierownika Działu Projektów Tematycznych Programu Leonardo da Vinci, BKKK,
Pani Anny Atłas

10:30 – 11:00      Pakiet edukacyjny dla młodych rolników jako ważny krok w kierunku integracji polskich rolników z celami Unii Europejskiej”
Kierownik zespołu polskiego – doc. dr hab. J. Lech Jugowar

10:00 – 11:20      Wystąpienie przedstawiciela Intercollege w Nikozji – Koordynatora Projektu, lidera zespołu cypryjskiego Dr Costasa Papastawrosa – Pani  Evi Eftychiou

11:20 – 11:50       Wystąpienia zaproszonych gości:

·    prof. Andreas Kanakis  z T.E.I w Kalamata (Grecja)

·    prof. Czesław Janicki – Minister Rolnictwa i V-ce Premier w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, obecnie Prezes  Wielkopolskiego Katolickiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Poznaniu

·    prof. Stanisław Winnicki  z Akademii Rolniczej w Poznaniu

·    dr Janusz Bartkowski z Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Oddział w Poznaniu

11:50 – 12:15      Dyskusja i zamknięcie Forum

 

 

 

 

 

Wykonawcy

 

 

 

PAKIET EDUKACYJNY

 

 

 

FORUM promocyjne

 

 

 

Download

 

 

 

FOTOGRAFIE
z Forum

 

 

 

Patronat Ministra

 

 

 

Ý