Wręczenie dyplomu doktora habilitowanego panu Robertowi Szulcowi – pracownikowi Oddziału Poznań ITP

podczas obrad Rady Naukowej ITP w dniu 8 czerwca 2011